Jsme myšlenka stojící mimo čas, nesoucí posedlosti, vášně a touhy. Naší snahou je vdechnout význam zdánlivě bezvýznamnému, banálnímu a nepotřebnému. Můžeme i sáčku přiznat velkou důležitost. V postavení mimo čas je jakékoli umění pouze myšlenkou a jakákoli myšlenka má potom hodnotu uměleckého artefaktu.